ZAKRES USŁUG

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH


ewidencja księgowa (księgi główne, pomocnicze),
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
uzgadnianie należności i zobowiązań,
rozliczanie podatku VAT (rejestry sprzedaży, zakupów, rozliczenia wewnątrzwspólnotowe nabyć i dostaw),
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
sporządzanie bilansu, rachunku zysków i start, zestawienia zmian w kapitale, informacji dodatkowej,
sporządzanie deklaracji PIT- 4R, PIT-11,
sporządzanie list płac,
sporządzanie sprawozdań GUS

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


ewidencja kosztów i przychodów,
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
rozliczanie podatku VAT (rejestry sprzedaży, zakupów, rozliczenia wewnątrzwspólnotowe nabyć i dostaw ),
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
sporządzanie deklaracji PIT- 4R, PIT-11,
sporządzanie list płac,
sporządzanie sprawozdań GUS

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ


ewidencja przychodów,
rozliczanie podatku VAT (rejestry sprzedaży, zakupów, rozliczenia wewnątrzwspólnotowe nabyć i dostaw),
ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
sporządzanie deklaracji PIT- 4R, PIT-11,
sporządzanie list płac

ROZLICZANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ


prowadzenie dokumentów sprzedaży,
prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
ustalanie miesięcznej wartości podatku

OBSŁUGA KADROWA I PŁACOWA


prowadzenie spraw pracowniczych,
prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, PFRON,
sporządzanie PIT -11, PIT-8B

POZOSTAŁE USŁUGI


sporządzanie dokumentacji księgowej, instrukcji, regulaminów i procedur,
analizy finansowe, biznes plan,
pomoc dla nowo powstających przedsiębiorstw,
przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji,
przygotowywanie i rozliczenie wniosków o zwrot VAT z tytułu wydatków na zakup materiałów budowlanych,
sprawozdawczość statystyczna,
pomoc w zakresie podatków i rozliczeń, doradztwo organizacyjne,
rozliczenia roczne osób fizycznych i prawnych,
rozliczanie wniosków dofinansowanych w ramach dotacji unijnychAlicja Topczenko to księgowa z wieloletnim doświadczeniem.
Biuro rachunkowe znajduje się w Człuchowie, a kancelaria jest znana ze swojej solidności i dobrych cen.


Słowa kluczowe: księgowa Człuchów, księgowy Człuchów, księgowość Człuchów, biuro rachunkowe Człuchów, Alicja Topczenko Człuchów.